10e COBINTER — Conferentia Brasilian de Interlingua

Belém (PA), de 28 a 30 de julio 2000.

UBI :: Union Brasilian pro Interlingua :: União Brasileira pró Interlingua
http://www.interlingua.org.br/