5e COBINTER — Conferentia Brasilian de Interlingua

Brasília (DF), de 13 a 15 de januario 1995.

UBI :: Union Brasilian pro Interlingua :: União Brasileira pró Interlingua
http://www.interlingua.org.br/