2e COBINTER — Conferentia Brasilian de Interlingua

Brasília (DF), de 26 a 28 de julio 1991.

UBI :: Union Brasilian pro Interlingua :: União Brasileira pró Interlingua
http://www.interlingua.org.br/